förstärkningsord, väldigt, förfärligt. Ex: "De va hud va de tjocknar i norkanten."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar