huva, mössa. Ex: "Gå alri eng i tjårrkan me huan på, pågar!"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar