Bidra med ditt ord och uttryck

nyckel i fickanKälla/ref: Skånsk-svensk-engelsk ordlistaLägg till kommentar