Bidra med ditt ord och uttryck

vänta, eller hänga efter, hålla fast i. Ex: "- Hur konne du komma så fort - Ja henka efter en lastbil."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar