damhatt. Ex: "Tror du ente hon kom te begravningen i dendäringa gamla, räliga, mårrkblå hattaskrållan."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar