ha god hand med, vara händig. Ex: "Si va du vill! Dom e han, men han har hannalag me hästar." eller "En påg me gott hannalag ska ble skomagare."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar