stort begär. Ex: "Han! Ja, han e sau snaul å hagalen sau han gaur i mevinn når han fiser för å ta nötta å osen!"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar