Bidra med ditt ord och uttryck

uppföra sig konstigt, konstlat, inställsamt. Ex: "Han fjöntar se å har sej."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar