kornig. Ex: "Har du blannat sann i rögröden, mor Den e grysmed."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar