kart. Ex: "Ed ente dom där päronen. glöttar, Ni får ont i maven. De e ju bara gryllingar."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar