flicka. Ex: "Fråga bara Jyssons Ebba, de e min egen lilla grebba, å hon tycker ja e grann." (ur en Edvard Persson-visa)Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar