gnälla, tigga ihärdigt. Ex: "En sådden kväll man tänker litt
på lived som de e
hårr folk kan göra svart te vitt
å vria allt på sne.
En del kan ente gnöla,
di tar va di kan få
men kon som brugar böla
den får nock mest ändå.
(Ur "Lördeskväll" av Erik Ahlberg)Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar