sur, vresig. Ex: "Varenda skåning, han tycker om
den redit helskånska maden!
Å all den kärlek te maden som,
han finner på de skånska faden!
Å de e bra, för en blir så go
når en har fått nått i maven!
För får en eda i lugn å ro
så blir en inte le å gnaven!
(Ur "Studerompesö å kapprockasill" av Bertil Nilsson)Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar