ork, kraft. Ex: "Nä de får va te i maren! Ida har ja inged gidane."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar