Bidra med ditt ord och uttryck

byxorKälla/ref: Skånsk-svensk-engelsk ordlistaLägg till kommentar